Uppdraget

Projektet Sunnanvinds uppdrag är att möjliggöra etableringen av havsbaserad vindkraft på de norra havsområdena med största möjliga nytta för Åland.

Livscykel ver.3

De olika faserna i etableringen av en vindkraftspark

Etableringen av en vindkraftspark sker i olika faser. Till projekt Sunnanvinds uppgift hör, att i den förberedande fasen framarbeta koncept och processer för konkurrensutsättningen av havsområdenas nyttjanderätt för energiproduktion. Framförallt ska Sunnanvind ta fram underlag som säkrar åländska samhällsintressen i de avtal som styr vindkraftsparkens etablering, drift och avveckling.

Projekt Sunnanvind finansieras huvudsakligen med medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens [1,7 miljoner euro]. Projektets slutrapport ska lämnas till EU kommissionen senast 30.6.2026.