Elmarknad och prissättning

Europa är indelat i elprisområden där elpriset bestäms separat för varje marknadsplats. Åland är huvudsakligen anslutet till det svenska elprisområdet SE3 för import av den el som inte lokalproduceras. Elpriset påverkas av flera faktorer som exempelvis överföringskapacitet i elnäten, produktionskostnaderna för olika produktionsmetoder, driftstörningar med mera. Marknadspriset är en balans mellan utbud och efterfrågan som påverkas av ovanstående faktorer. Konsumenter kan i avtal med elförsäljare antingen välja ett fast pris för elenergin eller ett rörligt pris som bestäms på Nordpools spotprismarknad. 

Anslutningsmöjligheter 

Åland är beläget mellan två marknader med växande energibehov, vilket ger projekt Sunnanvind goda förutsättningar för energiexport. Avståndet från energiområdena till finska fastlandet är ungefär 75 km, och till Sverige 130 km. 

Anslutningar i närregionen
Nuvarande stamnätsanslutningar i närregionen

Figuren åskådliggör två HVDC (högspänningslikström) stamnätskablar norr om energiområdena, Fenno-skan 1 och 2 (500+800 MW), vilka transmitterar el mellan Finland och Sverige. Åland är anslutet till Sverige via den så kallade Sverigekabeln (HVAC växelströmskabel, 80 MW), och till Finland via ÅL-link (HVDC, 100 MW) samt Gustavskabeln (HVAC, 10 MW). 

Trots att energiområdena har ett utmärkt geografiskt läge, är anslutningarna till både det finska och svenska stamnätet olösta frågor. Stamnätsbolagen Fingrid och Svenska Kraftnät har utmaningar att bygga ut stamnätet tillräckligt snabbt för att ta emot elproduktionen från alla planerade elproduktionsinitiativ. Utbyggnaden av stamnäten sker dock kontinuerligt i båda länderna.