Aktiviteter & Kommunikation

Projektet arbetar parallellt med flera aktiviteter, varav de huvudsakliga är följande:

 • Skapa en enhetlig planläggning för de norra energiområdena; Eckerö, Hammarland, Geta, Saltvik, Kumlinge och Brändö.
 • Utreda process för utauktionering av havsområdens nyttjanderätt.
 • Utreda juridiska frågeställningar.
 • Utarbeta intäktsmodeller; evaluera auktionsförfaranden, analysera nyttjanderättsavgifter och skatter.
 • Fördjupa samarbetet med myndigheter, kommuner och branschaktörer.
 • Informationsinsatser till olika intressegrupper
 • Landskapsregering har fattat principbeslut om att bevilja medgivande till undersökningstillstånd till sökande som vill göra utredningar på allmänna vattenområden.

 

En viktig del av projektet är kommunikation och samarbete med olika intressenter. Projekt Sunnanvinds kommunikationsplan omfattar dialog med följande intressentgrupper:

 • Den politiska landskapsregeringen, lagtinget, finans- och näringsutskottet
 • Förvaltning och kommuner
 • Lokalsamhället, den åländska befolkningen
 • Ministerier och departement
 • Lokala- och riksmyndigheter
 • Det lokala näringslivet
 • Branschföretag
 • Branschkonsulter
 • Stamnätsbolag
 • Enheter inom utbildning och forskning
 • Media, lokal och internationell