Landskapsregeringens vision

Landskapsregeringen beskrev i ett meddelande till lagtinget 22.4.2021 sin vision om att utnyttja potentialen som vinden har i de åländska havsområdena. För att förverkliga visionen om storskalig havsbaserad vindkraft och säkerställa största möjliga nyttan för Åland, beslöt landskapsregeringen att initiera ett projekt. Projektet fick senare namnet Sunnanvind.

Förutom Ålands havsplan, gjordes olika utredningar om vindkraftens genomförbarhet på Ålands allmänna vattenområden. Under våren 2021 beställdes en tekno-ekonomisk rapport från Villmanstrand-Lahtis Tekniska Universitet (LUT). Rapporten "Carbon Negative Åland Strategic Roadmap"s huvudsakliga syfte var att analysera alternativ för energiöverföring i olika former och havsområdenas utvecklingspotential. Rapporten utgjorde grunden till projekt Sunnanvinds projektdirektiv.

Läs hela rapporten på LUT universitetets portal för publikationer (engelska)