De norra energiområdena

Havsplanens energiområden har en areal på 674km², vilket teoretiskt rymmer upp till 340 vindkraftsverk. Fullt utbyggt med 12 MW:s vindturbiner uppgår den totala effektpotentialen till 4 GW med en årlig energiproduktion på 20 TWh. Produktionen motsvarar ungefär 30 % av Finlands nuvarande elproduktion. Då teknikutvecklingen går snabbt, förväntas turbinstorleken öka vilket förstärker utvecklingspotentialen.

De norra energiområdena erbjuder, på basen av havsplanens remissvar och LUT-rapportens analyser, lämpliga förutsättningar för att utveckla storskaliga havsvindkraftsparker. Potentialen för områdena är grundat i:

  • Utmärkt geografiskt läge
  • Storlek
  • Generellt goda vindförhållanden
  • Position mellan två marknader med växande energibehov
  • Hanterbara avstånd för anslutningar; 75 km till finska kusten och 120 km till svenska kusten

Projektet för diskussioner angående sjöfartsområdet som delar de två energiområdena. Genom att flytta sjöfartsområdet erhålles ett enhetligt område på ungefär 1000 km², beläget längre från kusten med utökad produktionspotential.

Sjöfartsområdets trafikering

 

Sjöfartsområdets trafikering

 Exempel på en flyttning av sjöfartsområdet.