Avgränsningssamråd 06.03.2024

Landskapsregeringen ordnar ett avgränsningssamråd om medverkan- och informeringsplan (MIP) samt samrådsunderlag, 06.03.2024, kl.18:00-21:00. Mötet sker i Självstyrelsegården, i lagtingets auditorium Sälskär. Det går även att delta digitalt via Teams. Vänligen meddela senast 04.03.2024 till sunnanvind@regeringen.ax ifall ni deltar på plats eller vill ha en Teams-länk.

Under framläggandet av MIP och samrådsunderlag, kan allmänheten, intressenter och myndigheter framföra sina åsikter. Utlåtanden med synpunkter ska senast den 12.04.2024 lämnas skriftligen till registraturen vid Ålands landskapsregering, med hänvisning till ärendenummer ÅLR 2021/3156. Synpunkterna kan skickas elektroniskt till (registrator@regeringen.ax), eller lämnas in per post till:

Ålands landskapsregering 
Registrator
PB 1060,
AX-22111 Mariehamn

Medverkan och informeringsplanen samt formulär för synpunkter finns att laddas ned under fliken "Medverkan- och informeringsplan". Synpunkter kan även lämnas in i fritt format. Bilagor bör bifogas separat.

En inspelning av samrådsmötet som hölls den 06.03.2024 finns på landskapsregeringens Youtube-kanal. Klicka här för att se inspelningen.