Aktuellt

Avgränsningssamråd 06.03.2024

Landskapsregeringen ordnar ett avgränsningssamråd om medverkan- och informeringsplan (MIP) samt samrådsunderlag, 06.03.2024, kl.18:00-21:00. Mötet sker i Självstyrelsegården, i lagtingets auditorium Sälskär. Det går även att delta digitalt via Teams. Vänligen meddela senast 04.03.2024 till sunnanvind@regeringen.ax ifall ni deltar på plats eller vill ha en Teams-länk.

Webbplats lanserad!

Projekt Sunnanvinds nya officiella webbplats sunnanvind.ax är nu lanserad. Den har skapats för att främja tillgänglighet och effektiv informationsspridning av projektets verksamhet.