Aktuellt

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. De lediganslagna tjänsterna är projektledare, affärsutvecklare och projektstöd/kommunikatör. Tjänsterna ska i första hand förstärka landskapsregeringens organisation för havsbaserad vindkraft och kommer att arbeta med auktioneringen av havsområden för etablering av havsbaserad vindkraft i Ålands norra havsområden. Mer ->

Avgränsningssamråd 06.03.2024

Landskapsregeringen ordnar ett avgränsningssamråd om medverkan- och informeringsplan (MIP) samt samrådsunderlag, 06.03.2024, kl.18:00-21:00. Mötet sker i Självstyrelsegården, i lagtingets auditorium Sälskär. Det går även att delta digitalt via Teams. Vänligen meddela senast 04.03.2024 till sunnanvind@regeringen.ax ifall ni deltar på plats eller vill ha en Teams-länk.

Webbplats lanserad!

Projekt Sunnanvinds nya officiella webbplats sunnanvind.ax är nu lanserad. Den har skapats för att främja tillgänglighet och effektiv informationsspridning av projektets verksamhet.